Mexico
MEXIKO
CESTOPIS

Stránka věnovaná cestování po Mexiku- - - - - JAGUÁŘÍ LIDÉ - - - - -


čili archeologičtí Olmékové


Stavitelé La Venty, jejíž pamětihodnosti jsme shlédli v muzeu ve Vilahermose, byli pravděpodobně příslušníky nejstarší rasy s vyspělou kulturou. Nálezy patřící k jejich kultuře jsou datovány od konce druhého tisíciletí před naším letopočtem. Zlatý věk, kdy budují svá města, je datován kolem roku 800 - 350 př.n.l.. La Venta byla opuštěna kolem roku 400 př.n.l. přičemž bylo mnoho objektů poničeno. Obyvatelstvo pak sídlilo v Tres Zapotes, vyvinulo však nový styl umění, ovlivněný severními a jižními sousedy. Později byly objeveny ještě další lokality.
Zdá se, že tito lidé byli posedlí kultem jaguára, jehož sochy a reliéfy jsou vidět velmi často. V Purteo Nuevo vylo dokonce nalezeno zobrazení soulože ženy a jaguára a tento motiv se objevuje docela často, takže je možné, že se považovali za potomky vzniklé z takového spojení. Archeologové jim dali jméno Jaguáří lidé. Novináři je pojmenovali Olmékové podle kmene, který v době před příchodem Španělů obýval tato území. Jejich příbuznost zatím nelze potvrdit ani vyvrátit, ale tento název se ujal a tak dnes si musíme dávat pozor, jestli mluvíme o Olmécích archeologických (1200-200 př.n.l.) nebo o Olmécích etnických (11. – 16. století).
Už tito Jaguáří lidé pozorovali hvězdy, vytvořili kalendář, "mayský" systém číslovek a písmo, které je základem mayského písma. V jednom z hrobů byla nalezena soška srdce, takže snad i posedlost tímto orgánem sdíleli společně s Mayi a Aztéky.
Na rozdíl od kultur pozdějších dob, během nichž stála v popředí architektura, je u Olméků všechno založeno na sochařství. O vysokém stupni organizovanosti svědčí i to, že kámen pro výrobu soch, stél a reliéfů byl dopravován z lokality vzdálené 100 kilometrů, což při hmotnosti některých objektů kolem 40 tun byl úkol téměř nadlidský. Byly nalezeny m.j. tzv. "Olmécké hlavy" – obrovité hlavy bez těla se zvláštními rysy, největší z nich má výšku 2,8 m. Je možné, že to jsou tváře lidí, u kterých byla zvýrazněna podobnost s jaguárem (široké, kulaté obličeje, koutky úst směřující dolů). Objevují se jaguáří drápy – na přilbě nebo na uších, nejednou též jaguáří zuby.. Někdo v jejich tvářích nachází negroidní rysy. Často jsou zobrazovány dětské obličeje s vyceněnými jaguářími zuby, někdy mají i jaguáří tlapy.Většina nálezů z La Venty je nyní vystavena ve stejnojmenném muzeu ve Vilahermose.
Kromě monumentálních soch stavěli i první pyramidy, tehdy ještě z hlíny a kruhového tvaru.
V hrobech bylo nalezeno mnoho šperků a sošek vyrobených zejména z nefritu. V lokalitě Cerra de las Mesas byl dokonce objeven "poklad" – celkem 782 užitkových i ozdobných předmětů z nefritu různých barev – od bílé až po lazurově modrou. Nefrit byl na území celé Mezoameriky pokládán za nejcennější surovinu až do španělské conquisty.
Navštívili jsme muzeum v přírodě La Venta, které shromáždilo památky ze stejnojmenného archeologického naleziště. …
Centra: La Venta, Tres Zapotes, Cerra de las Mesas, San Lorenzo…

Copyright © Vladimír Rýpar 2003

Cesty daleké i blízké - stránky věnované cestování