Mexico
MEXIKO
CESTOPIS

Stránka věnovaná cestování po Mexiku- ZAPOTÉKOVÉ a MIXTÉKOVÉ -


Předkové Zapotéků vytvořili vyspělou městskou kulturu typu Monte Albán, která je označována za nejstarší městskou civilizaci na kontimentě.
V údolí Oaxaca se objevili kolem roku 300 před n.l.. Byli to významní stavitelé měst a řemeslníci, kteří vytvořili nádherné chrámy a hrobky, vyráběli keramiku a kovové předměty. Největšího rozmachu dosáhla jejich říše mezi 7. a 10. stoletím n.l. V 11 století začala jejich sláva pohasínat a o sto let později nastoupili na jejich trosky Mixtékové.
Ti přišli do středního Mexika jako pokojní zemědělci a postupně přijímali vyšší zapotéckou kulturu. Pokračovali ve výstavbě chrámů a pyramid. Nakonec získali nad zmírající zapotéckou říší převahu.
Mimo jiné Mixtékové obnovili Monte Albán, Zapotéky v té době už opuštěný, i když jenom jako pohřebiště.
Lokality: Monte Albán, MitlaCopyright © Vladimír Rýpar 2003

Cesty daleké i blízké - stránky věnované cestování