Mexico
MEXIKO
CESTOPIS

Stránka věnovaná cestování po Mexiku- - - - - MITLA - - - - -


Palác v Mitle, který jsme navštívili, patří k Zapotécké a Mixtécké kultuře.
Slovo "Mitla" pochází z nářečí Nahuatl ze slova "Mictlan", což znamená "místo smrti a podsvětí". V řeči Zapotéků je toto místo nazýváno "Lyobaa", což je "místo odpočinku".
Nálezy ukazují na osídlení od začátku našeho letopočtu, po opuštění Monte Albánu (končí druhá epocha osídlení) se stává Zapotéckým střediskem, které kontrolovalo celé Oaxacké údolí. Nejvyššího rozkvětu dosáhlo v letech 950 – 1500 (pozdní postklasická epocha Monte Albánu).
Archeologická zóna se člení do pěti velkých archeologických skupin: severní skupiny, sloupořadí, staveb z nepálených cihel, říční skupina "Aroyo" a jižní skupiny. Tyto památky se nacházejí přímo na území současného města.
Z důvodu její důležitosti byla Mitla trvale cílem nepřátelských útoků, v důsledku toho byla obytná zóna obklopena mohutnými hradbami. Komplexy zvané severní, sloupořadí a říční skupina byly administrativní budovy a obydlí kněžích a vojenských velitelů s rodinami. Byly postaveny v epoše Monte Albán V. Jsou zajímavé architektonickým použitím velkých kamenných monolitů a ornamentálními fasádami s mozaikami rozdílných vzorů rozčleněných do orámovaných polí. Vzory jsou složeny z prvků typických pro tradiční zapotécké umění počáteční epochy Monte Albánu se silnými vlivy Teotihuacanu.
Skupina budov z nepálených cihel a jižní skupina byly budovány v dřívější periodě, ukazují tradiční paláce s nádvořími, odpovídající stylu Monte Albán.Nádvoří paláce Severní skupiny. Jsou vidět chrarakteristická pole s ornamenty. Mitla, Mexiko
Jižní skupina | Mitla, Mexiko
Jižní skupina | Mitla, Mexiko
Nádvoří paláce Severní skupiny. Jsou vidět chrarakteristická pole s ornamenty.
Jižní skupina


Detaily typické výzdoby, Mitla, Mexiko
Mitla, Mexiko
Jižní skupina, Mitla, Mexico
Detaily typické výzdoby
Jižní skupina


Copyright © Vladimír Rýpar 2003