Logo Stuttgart


Königstrasse, v pozadí věž Hlavního nádraží Hauptbahnhof Hlavní nádraží Stuttgart (Hauptbahnhof - na obrázku vlevo) je hlavní přestupní místo ve Stuttgartu. Je tu vlakové nádraží, zastávka U-Bahnu (Stadtbahn, obdoba našich tramvají) a S-Bahnu (obdoba našeho metra, mimo centrum ovšem jezdí po povrchu).

Hlavní nákupní třída města Stuttgart se nazývá Königstrasse (Královská třída) a začíná u Hlavního náraží. Nachází se tu několik obchodních domů, například Karstadt, Karstadt-Sport, Galeria Kaufhof, Mediamarkt, Sportarena, Saturn a další.

Turisté najdou na Königstrasse (hned u Hauptbahnhof) informační středisko.
Hlavní nádraží Stuttgart (Hauptbahnhof) je nejdůležitější přestupní místo ve Stuttgartu a právě tady jsem začal prohlídku města.

Městské divadlo Skulptura u divadla Kleinen Haus (nové divadlo)
Stačí jít po Königstrasse nahoru a odbočit první větší pasáží doleva a ocitneme se v Zámeckých zahradách. Pokud je projdeme napříč, přímo před námi se objeví budova Městského divadla, které bylo postaveno v roce 1912 na základech vyhořelého Dvorního divadla. Vlevo od něj stojí moderní budova nového divadla (Kleinen Haus), která byla postavena v letech 1959-1962 na základech malého divadla Schauspielhaus, zničeného, když byl Stuttgart na konci války bombardován.

Löwenbrunnen (Lví kašna) v Akademiegarten. Na tomto místě stála dříve vojenská akademie, později univerzita. Nejznámějším žákem byl básník Fridrich Schiller. Zadní trakt Nového zámku Zámeckému náměstí vévodí 30 metrů vysoký sloup (Jubiläumssäule), postavený na počest 25 let vlády krále Wilhelma I. Wurttemberského. Na vrcholu sloupu se nachází 10 tun těžká socha bohyně Concordie.
Po pravé straně divadla je rozsáhlá vodní plocha, za kterou je vidět zadní trakt Nového zámku. Vlevo od zámku se nachází Akademická zahrada s Lví kašnou. Vpravo dojdeme na Zámecké náměstí.

Schossplatz - barokní kašna Schlossplatz - oslavný sloup Schlossplatz - budova staré burzy (Königsbau). Jedná se o pozdně klasicistickou stavbu, kterou nechal v roce 1860 postavit král Wilhelm I. Württemberský jako doplněk zámku. Budova byla za války zničena a znovupostavena v roce 1951.
Schlossplatz (Zámecké náměstí) je oázou klidu v okolním shonu. Je to dobré místo pro relaxaci po maratónu nákupů. Zámeckému náměstí vévodí 30 metrů vysoký sloup (Jubiläumssäule), postavený na počest 25 let vlády krále Wilhelma I. Württemberského. Na vrcholu sloupu se nachází 10 tun těžká socha bohyně Concordie. Dále zde jsou dvě barokní kašny. Naproti zámku stojí budova Königsbau z roku 1860/1951 - později zde byla Stuttgartská burza.

Kunstgebäude (1913/1951) je využívána městskou galerií Christoph Herzog von Wuerttemberg (1515-1568), bronz, socha z roku 1889 V těsné blízkosti se nachází Domkirche St. Eberhard z roku 1811 (znovupostaven 1955). Byl to první katolický kostel postavený po reformaci.
Nad vzrostlými stromy je vidět kupoli Domu umění z roku 1913/1951, na jejíž špici stojí zlatá socha jelena. V rohu náměstí stojí bronzový památník postavený na počest Herzoga Christopha von Württemberg, který byl v letech 1550-1568 čtvrtým Herzogem na trůně. Poblíž stojí Kostel svatého Eberhardta, původně z roku 1811, ale byl zničen při bombardování a znovupostaven v roce 1955.

Vlevo Stiftkirche, vpravo Fruchtkasten Staré kancléřství Starý zámek - Altes Schloss, nyní Zemské muzeum
Stačí ujít pár kroků a dojdeme na Schillerovo náměstí. Zde najdeme Stiftkirche, kterýžto kostel tvoří dominantu města Stuttgart. Jeho historie sahá do 11. století, ale jako skoro všechny budovy ve Stuttgartu i on byl na konci války zničen a znovupostaven v roce 1958. Hned vedle stojí Fruchtkasten, malebná budova z roku 1596, kde je nyní muzejní expozice hudebních nástrojů.
Na prostředním obrázku je Staré kancléřství (budova z let 1541-43), uprostřed náměstí stojí Schillerův památník. Nemůžeme zapomenout na Starý zámek (historické kořeny se táhnou až do 11. století), kde je nyní Zemské muzeum.

Detail balustrád na nádvoří Starého zámku Stiftkirche Stiftkirche - historie
Krátce jsem nahlédl na nádvoří Starého zámku, které je velmi hezké a pak jsem se snažil najít místo, odkud by se dal vyfotit Stiftkirche. Takové místo jsem bohužel nenašel - to bych musel mít širokoúhlý objektiv, abych měl alespoň trochu šanci.

Jezdecká socha císaře Wihelma I. na Karlově náměstí. Detail výzdoby jedné z budov v Bohnenviertel Jedna z budov v Bohnenviertel (fazolové čtvrti), z druhé strany to je restaurace...
Na Karlově náměstí (pojmenovaném podle Herzog Carl Eugen von Württemberg) je velká jezdecká socha císaře Wilhelma I., v době mé návštěvy na jejím podstavci stál nevkusný koktailový bar...
Přes rušnou ulici jsem došel do Bohnenviertel (doslovně přeloženo Fazolové čtvrti). Název vznikl z toho, že tu dříve byly pěstováby z Ameriky dovezené fazole. V 19. století zde ale vznikla obytná čtvrť, která dnes patří k těm honosným (a drahým).

Kostel Sv. Leonarda - Leonhardskirche - Na tomto místě stála kaple už v roce 1339 Johaneskirche u Feuersee Johaneskirche u Feuersee
Na hranici Bohnenviertel stojí Leonardskirche. Založení první kaple na tomto místě se datuje do roku 1339. Ale opět: v roce 1944 zničen při bombardování Stuttgartu, znovupostaven v roce 1954.
Prohlídku města jsem zakončil u Johaneskirche am Feuersee, novogotické katedrály z let 1864-1876, která přežila bombardování s relativně malými škodami. Mezi lety 1969 a 1980 zde byly osazena nová mozaiková okna, které válku nepřežily.

Johaneskirche u Feuersee Něco modernějšího - žulová koule, která se točí na vrstvičce vody. Oslavy na Königstrasse. V pozadí jsou vidět věže Stiftkirche.
Ještě jeden obrázek Johaneskirche. Cestou zpět na Hauptbahnhof Stuttgart jsem ještě procházel kolem zajímavé žulové koule, která se točí na vodním polštáři.

Copyright © Vladimír Rýpar, 2007
Snímky jsou pořízeny digitálním fotoaparátem Minolta Dimage Xt


Spřátelené stránky: Konstrukční kancelář ACR-Engineering