Cestopis Rusko, Mongolsko a Čína


Mongolsko - pár údajů z historie

Vlastní vyhledávání Googlem na stránkách cestuji.info

Google


cestuji.info - cestopisy

Nacházíte se na stránkách, které popisují cestu přes Rusko a Mongosko, konečným cílem cesty byla Čína .

Jednotlivé části cestopisu:

HOME

Cestopis Rusko

Rusko-Mongolská hranice

Cestopis Mongolsko
    .:Mongolsko - historie

Cestopis Čína


Obrázkové galerie:

Moskva

Bajkal

Ulan Ude

Ulanbátár

Mongolsko

Severní Čína

PekingPokud byste mi chtěli poslat zprávu, máte k dispozici adresu

 • 5. století - Hunové (národ patřící k Mongolům) - vyrazili na svých vytrvalých, malých koních pod vedením Attily na západ a podrobili si mnoho kmenů. Východořímskou říši přinutili platit vysoké daně. Jejich tažení bylo zastaveno Římany a Vizigóty r. 451 bitvou na Katalunských polích (dnešní Francie). Po Attilově zavraždění se Hunská říše rozpadla. Svým tažením zapříčinili velké stěhování národů. Attila byl latinském písemnictví nazýván Bič boží.
 • 6. - 8. století - říše starých Turků
 • 8. -9. stol. - říše Ujgurů
 • 9. - zač. 10. stol - říše Kirgizů
 • 10. stol. - říše Kitanů (původem z Mandžuska (dnešní SV Čína))
 • 1271 - 1295 Benátský cestovatel Marco Polo podnikl přes Arménii, Persii, Turkestán a poušť Gobi cetu do Číny ke dvoru chána Chubilaje (Kublajchána), kam dorazil r. 1275. V roce 1295 se vrátil námořní cestou přes Sumatru a Cejlon a přivezl do Evropy zprávy z Číny (která tehdy zčásti spadala do Mongolské říše).
 • 13. stol. - do Mongolska proniká tibetský buddhismus (lamaismus) - tzv. žlutá víra, na rozdíl od černé víry - šamanismu
 • 13.-14. století - říše Džingischána a jeho potomků. Tehdy Mongolové opanovali velkou část Číny, skoto celé Rusko a byli zadrženi až v Maďarsku a na Moravě bitvou u Olomouce 1241.
 • 2.pol.14. stol.- Mongolská říše se rozpadla na drobná knížectví. Buddhismus prohlášen státním náboženstvím.
 • 1636 - rozdělení na Vnitřní a Vnější Mongolsko, a podrobení Vnitřního Mongolska Mandžuskem
 • 1686 - podrobení Vnějšího Mongolska Mandžuskem
 • 1911 - vznik samostatného Vnějšího Mongolska
 • 1921 - Rudá armáda podpořila vznik lidové vlády. Náboženství odděleno od státu, cílevědomě a systematicky potlačováno. Zničeny téměř všechny buddhistické kláštery (kolem 700)
 • 1924 - úmrtí bogdgegéna (hlavy lamaistické církve) a vznik lidové republiky.
 • (Vnitřní Mongolsko zůstalo až do dneška součástí Čínské lidové republiky)

  (Zdroj: Velký naučný slovník Diderot, Praha 1999)

  Černé náboženství - šamanismus

  Hlavní, nejuctívanější božstvo bylo Věčné, modré nebe, které určovalo osud národa a jeho vladařů. Druhořadé božstvo byli tengri - bohové války, chrabrosti a osudu, ochránci vojenských praporů, dále dohyně země Etugen, která odpovídala za materiální blahobyt. Kult slunce, měsíce, ohně a hvězd (zejména Plejád). Oběti vládcům hor, řek, jezer a dalších významných míst, stavba obětních hromad - ovó (obó). V mytologii představa stromu světa, který spojuje tři oblasti vesmíru - nebe, zemi a podsvětí, víra v existenci různých démonických sil a zlých duchů.

  (Zdroj: Velký naučný slovník Diderot, Praha 1999)


  Spřátelené stránky: ACR-Engineering, Katalog katalogů