Mexico
MEXIKO
CESTOPIS

Stránka věnovaná cestování po Mexiku- - - - - KABAH - - - - -


Leží jihovýchodně 18 kilometrů od Uxmalských zřícenin, je známý svým bujným puuc-stylem. Nelze přehlédnout Palác tisíce masek s fasádou složenou z téměř tří set masek boha deště Chaca, jehož tváře zde zdobí nos připomínající sloní chobot.
Město Kabah bylo taky především náboženským střediskem, o čemž svědčí zbytky vedlejších chrámů.
Kabah byl spojený s Uxmalem dlážděnou cestou, na jejímž začátku stojí mayský oblouk.


Palác masek, styl puuc | Kabah, Mexiko

Styl puuc na paláci Masek | Kabah, Mexiko

Palác masek, styl puuc | Kabah, Mexiko

Palác masek, typický příklad stylu puuc. "Sloní choboty" patří podobiznám boha Chaca.

Palác masek, styl puuc | Kabah, Mexiko

Palác sloupů, Kabah, Mexiko

Palác sloupů, Kabah

Zadní trakt Paláce masek
Palác sloupů


Copyright © Vladimír Rýpar 2003

Cesty daleké i blízké - stránky věnované cestování