Mexico
MEXIKO
CESTOPIS

Stránka věnovaná cestování po Mexiku- - - - - PALENQUE - - - - -


Pacalova náhrobní deska, převzato z (7), Palenque, Mexiko V lepším případě tropickým žárem, mračny nenasytných moskytů a pařící se džunglí vítá od nepaměti ruinné město Palenque své návštěvníky. V tom horším případě prší, a to tu není tak neobvyklý jev. Koneckonců jsou zde tropické deštné lesy.
Nás přivítala ta druhá alternativa. Brrr, říkám si, tady bych nechtěl žít.
Ale Mayové měli zřejmě jiný názor. Mezi lety 600 a 800 našeho letopočtu, v období pozdně klasickém, byla tato oblast nejen hustě osídlena, ale bylo zde dokonce centrum mayské říše.
Město, objevené v džungli v roce 1773 a dosud ne zcela odkryto, nepatří svou rozlohou k největším mayským městům, ale nádherou svých staveb patří na čelní místo pomyslného žebříčku hodnocení. To, co vidíme dnes, je jenom odraz toho, čím město v době své největší slávy omračovalo návštěvníky z řad prostých obyvatel i jiné návštěvníky. Většina budov byla pokryta jasně zbarvenými štukami, které byly ještě v 18. století v dobrém stavu, ale do dnešní doby se nedochovalo skoro nic, takže jsme odkázáni na kresby dřívějších badatelů.
Mezi zříceninami Palenque se nachází budova zvaná jako Chrám Nápisů. Pod jednou z desek podlahy bylo nalezeno zasypané schodiště, které z vrcholku pyramidy vedlo do hloubky 24 metrů, tedy pod její základy. Na konci schodiště byla nalezena komora s šesti kostrami, pěti mužskými a jednou ženskou, téměř jistě oběťmi. Aby se vešli do komory, byly jim zlámány kosti. A bylo tu ještě něco – velká trojúhelníková kamenná deska, která blokovala vchod do sedm metrů vysoké a devět na čtyři metry veliké, nevykradené hrobky. Ve vlastním hrobu objevili hotovou pokladnici mayských artefaktů, mimo jiné nádhernou nefritovou masku. Podle rozluštěných nápisů patřil hrob vládci Pacalovi, který nastoupil na trůn ve dvanácti letech a zemřel roku 683 n.l. jako osmdesátiletý. V rozporu s touto informací je ovšem fakt, že nalezená kostra patřila muži zhruba čtyřicetiletému.
Na náhrobní desce je reliéf, znázorňující podle jedné teorie mužskou postavu zkroucenou v pozici pokory, popřípadě před popravou stětím, což prý byl nejčastější způsob obětní popravy. Erich von Däniken v tomto reliéfu viděl postavu jezdce na kosmickém motocyklu. K tomu si ovšem musel reliéf otočit o devadesát stupňů. Z tohoto podvůdku jej prý usvědčují dva nápisy, které jasně ukazují správnou orientaci desky. Jiná teorie říká, že jde o bohyni Chac Chel, (aztécký název této bohyně zní Chalchiuhtlicue), která prý nosila nefritovou sukni a nefritový náhrdelník se zlatým medailonem. V ruce má držet kulatý liliový list a z nohou jí má prýštit voda. Kromě té vody to souhlasí, i když při troše dobré vůle by od ní mohly prýštit čtyři proudy vody, i když ne zrovna z nohou… Tady prý snad je zobrazena v poloze rodící ženy.
Ještě jiná teorie říká, že jde o zpodobnění samotného Pacala, jak v okamžiku smrti klesá jako zapadající slunce do rozevřených čelistí podsvětí a z jeho těla vyrůstá "Strom světa" ve tvaru kříže, který nese mayská nebesa.
Náhrobní deska je natolik veliká, že je jasné, že musela být v hrobce už v době stavby pyramidy, protože by neprošla těsným schodištěm.
Další mumie obložená nefritovými šperky byla nalezena v chrámu XIII.


Reliéf v muzeu, Palenque, Mexiko
Reliéf v muzeu, Palenque, Mexiko
Maska v muzeu, Palenque, Mexiko
V muzeu

Chrám listového kříže | Palenque, Mexiko
Chrám kříže | Palenque, Mexiko
Palác s třípatrovou věží | Palenque, Mexiko
Chrám listového kříže, který jakoby chtěla znovu pohltit džungle
Chrám kříže
Palác s třípatrovou věžíCelkový pohled od Chrámu listového kříže, vlevo Chrám slunce | Palenque, Mexiko
Templo del Conde | Palenque, Mexico
Chrám nápisů | Palenque, Mexico
Celkový pohled od Chrámu listového kříže, vlevo Chrám slunce
Templo del Conde
Chrám nápisů, zde byla nalezena hrobka vládce PacalaCopyright © Vladimír Rýpar 2003

Cesty daleké i blízké - stránky věnované cestování