Mexico
MEXIKO
CESTOPIS

Stránka věnovaná cestování po Mexiku- - - - - TULUM - - - - -


Zříceniny města Tulum jsou jediným objeveným mayským přístavem a současně taky jediným obydleným městem v době příchodu Španělů.
Město je obklopeno mohutnými hradbami, což je v mayské architektuře také neobvyklý jev, který se projevil i v mayském názvu – Tulum znamená v Mayštině opevnění. Hradby chrání město ze tří stran, na zbytku obvodu převzalo úlohu opevnění moře. Hradby jsou místy 6 metrů široké a 4 metry vysoké. Doba založení není známá.
Jsou zde zřetelné maysko-toltécké vlivy.
Pevnost Tulum, Mexiko

Stavba nad cenote, Tulum, Mexiko

Hlavní chrám, Tulum, Mexiko

Pevnost Tulum. Vlevo hlavní chrám, vpravo Crám padajícího boha
Stavba nad cenote (studnou)
Hlavní chrám - pohled z vnitřku pevnostiAreál pevnosti, Tulum, Mexiko

Pevnost Tulum leží přímo na mořském břehu, Tulum, Mexiko

Areál pevnosti, Tulum, Mexiko

Areál pevnosti
Pevnost leží přímo na mořském břehu
Areál pevnostiCopyright © Vladimír Rýpar 2003

Cesty daleké i blízké - stránky věnované cestování