Mexico
MEXIKO
CESTOPIS

Stránka věnovaná cestování po Mexiku- - - - - UXMAL - - - - -


Uxmal je mayské město, které ve své době bylo náboženským střediskem celého okolí a sídlem nejvyšších kněží a náčelníků celého městského státu.
Město vzkvétalo hlavně v klasickém období v letech 600 až 750, kdy bylo osídleno Mayi, a poklasickém období , kdy kolem roku 1000 osídlili Yucatán Toltékové. V tomto období vznikaly stavby ovlivněné toltéckým stylem, mluvíme o maysko-toltéckém období. Pro toto období je typická symbolika Venuše, což je toltécké božstvo.
Dominantní stavby jsou ovšem vystavěny v puuckém stylu, tedy Mayi.
Město se rozkládalo na ploše 60-ti hektarů a jak je typické pro Maye, bylo postaveno bez nějakého řádu, chybí centrální náměstí nebo hlavní ulice (jako např. v Teotihuacánu). Budovy jsou zde rozhozeny volně po prostranství.
Uxmal byl opuštěn kolem roku 1450.

Název Uxmal znamená "Třikrát stavěné". O třetím osídlení máme docela jasno. Byli to Toltékové, kteří přišli ze severu, z Tuly, jejich vládce v době příchodu (kolem roku 1000) se jmenoval Tutul Xiu. Takže se taky říká, že to byli Xiuové. Ti v době svého příchodu našli město opuštěné. Vládce se usídlil v Královském paláci, který zde našli po předchozích obyvatelích města a pozdější budovy stavěli po svém, i když při tom byli ovlivněni mayským stylem (Maysko – Toltécké období).

O předchozím, druhém osídlení už toho nevíme tolik, snad jen to, že to byli Mayové, kteří postavili nejhezčí budovy ve městě (styl Puuc). Dochovaly se různé pověsti, jako například, že Kouzelníkovu pyramidu postavil syn čarodějnice za jednu noc a pod. Ve skutečnosti stavba vznikala velmi dlouho, byla nejméně pětkrát přestavována, pokaždé byla o něco vyšší, o něco blíže k nebi, k bohům.
Kdy Mayové přišli na toto území, není známo, údajně snad město opustili kolem roku 750. Proč, zůstává otázkou dohadů a spekulací (živelná katastrofa, neúroda, vzpoura poddaných proti vládnoucí šlechtě….). Když však na toto území přišli, říká se, našli zde už pozůstatky opuštěného města.

O prvním osídlení Uxmalu se ví zhruba asi tolik, že bylo. Neví se kdo tu byl, neví se od kdy do kdy a už vůbec se neví, proč město opustil.
Kouzelníkova pyramida, Uxmal, Mexiko

Hřiště na hraní peloty, Uxmal, Mexiko

Detail, Uxmal, Mexiko

Kouzelníkova pyramida
Hřiště na hraní posvátné míčové hry
Detail ozdobného rohu budovy - styl puucNádvoří kláštera jeptišek, Uxmal, Mexiko

Velká pyramida, Uxmal, Mexiko

Kouzelníkova pyramida, Uxmal, Mexiko

Nádvoří kláštera jeptišek
Velká pyramida dveřmi jedné klášterní cely
Kouzelníkova pyramida - zvláštností této pyramidy je její oválný půdorysKouzelníkova pyramida, Uxmal, Mexiko

Detail, Uxmal, Mexiko

Zadní trakt královského paláce, Uxmal, Mexiko

Kouzelníkova pyramida - pohled přes nepravou, přečnělkovou klenbu
Detail výzdoby "hřbitova"
Zadní trakt královského paláce - pohled z Velké pyramidyTrůn, Uxmal, Mexico

Královský palác, Uxmal, Mexico

Královský palác, Uxmal, Mexico

Trůn ve tvaru dvouhlavého jaguára před Královským palácem
Královský palác - prý nejnádhernější příklad fasády ve stylu puuc vůbec


Copyright © Vladimír Rýpar 2003

Cesty daleké i blízké - stránky věnované cestování