Mexico
MEXIKO
CESTOPIS

Stránka věnovaná cestování po Mexiku- - - - - LITERATURA - - - - -
1) J. Eric S. Thompson
Sláva a pád starých Mayů. Mladá fronta Praha 1971

2) Friedrich Katz
Staré mexické civilizace. Odeon Praha 1989

3) George G. Vaillant
Aztékové. Orbis Praha 1974

4) Miloslav Stingl
Tajemství indiánských pyramid. Orbis Praha 1974

5) Oldřich Kašpar
Dějiny Mexika. Nakladatelství Lidové noviny Praha 1999

6) Gustav Friedrich
Rukověť křesťanské chronologie. Paseka, Praha a Litomyšl 1977

7) William H. Prescott
Dějiny dobytí Mexika. Orbis Praha, 1956

8) Adrian G.Gilbert, Maurice M.Cotterell
Mayská proroctví. Pragma Praha, 1997

9) David Drew
Ztracené kroniky mayských králů. Vydal Jiří Buchal v edici BB art, Praha, 2001

10) Prof. MUDr. Vladimír Šerý, DrSc. a kolektiv
Lexikon cestovní medicíny. Encyklopedický dům, spol. s r.o., Praha 1996Copyright © Vladimír Rýpar 2003